Przedszkole Samorz康owe nr 79

"Konwaliowy Zak徠ek"

                       w Bia造mstoku            

                       ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Bia造stok

MENU G紟NE
 Strona g堯wna
 O nas
 Statut
 Koncepcja
 Regulaminy
 Rekrutacja
 Kadra
 Zaj. dodatkowe
 Rada Rodzic闚
 Dla rodzic闚
 Aktualno軼i
 Publikacje
 Og這szenia
 Kontakt
 Jubileusz

PODZI艼OWANIA

KRONIKA

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

GO列IE

Jeste naszym

go軼iem

 

 
autor i redaktor:
Gra篡na Danielczyk

                
 

 

KONCEPCJA  ROZWOJU

PRZEDSZKOLA  SAMORZ.OWEGO NR  79 W BIAΧMSTOKU

NA  LATA  2012 / 2015

   Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • Rozporz康zenie MEN z dnia 7 pa寮ziernika 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

  • Statucie Przedszkola Samorz康owego nr 79 w Bia造mstoku uchwalonego przez Rad Pedagogiczn

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

    Jeste鄉y plac闚k otwart na potrzeby i zainteresowania dzieci. Pragniemy w ka盥ym wychowanku rozbudzi ciekawo嗆 鈍iata i ludzi. Promujemy zdrowy tryb 篡cia i zachowania przyjazne 鈔odowisku. Rozwijamy to窺amo嗆 regionaln i narodow oraz kompetencje spo貫czne. Uczymy odr騜niania dobra od z豉. Wsp馧pracujemy z rodzicami, s逝膨c rad i wspieraj帷 ich dzia豉nia wychowawcze. D捫ymy do osi庵ni璚ia przez wychowank闚 gotowo軼i szkolnej.
 

WIZJA  PRZEDSZKOLA

   Stworzy造鄉y przedszkole otwarte na potrzeby dzieci i rodzic闚, nastawione na szeroko rozumiany rozw鎩 dziecka. Dajemy wychowankom rado嗆 p造n帷 z zabawy oraz poznawania 鈍iata. Umo磧iwiamy poznanie zasad bezpiecze雟twa oraz radzenia sobie z trudno軼iami. Uczymy dzieci nawi您ywania relacji z innymi. Zach璚amy do poznawania nowych do鈍iadcze i odnoszenia sukces闚. Wsp馧pracujemy z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym w celu zaspokojenia potrzeb wychowank闚.

LOKALIZACJA  PLAC紟KI

    Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu mieszkaniowym ,,Zielone Wzg鏎za’’. Mie軼i si w du篡m, wolno stoj帷ym, jednopi皻rowym budynku. Atutem przedszkola s jasne, bardzo du瞠 sale zaj耩, sala gimnastyczna, przestronne hole i bardzo du篡, pi瘯nie obsadzony drzewami, krzewami oraz kwiatami ogr鏚 przedszkolny. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposa穎ny w bezpieczny, atestowany sprz皻 do zabaw. Przedszkole posiada patio, kt鏎e s逝篡 do zabaw relaksacyjnych oraz s逝chania bajek w okresie wiosenno – letnim.

Ogr鏚ek wykorzystywany jest do przeprowadzania do鈍iadcze oraz obserwacji przyrodniczych.

    Plac闚ka jest po這穎na z dala od ruchliwej ulicy. S御iaduje z blokami, w kt鏎ych mieszka wi瘯szo嗆 naszych wychowank闚. Urbanizacja osiedla pozwala na organizowanie ciekawych i bezpiecznych spacer闚. Bliskie s御iedztwo szko造, przedszkoli, przychodni, biblioteki,

klubu osiedlowego ,,Kaktus’’, komisariatu policji, sklep闚, zak豉d闚 us逝gowych sprzyja organizowaniu ciekawych wycieczek oraz wsp馧pracy ze 鈔odowiskiem lokalnym.

    W przedszkolu funkcjonuje 7 oddzia堯w, w kt鏎ych przebywaj dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pochodzenie spo貫czne dzieci jest zr騜nicowane. Plac闚ka stwarza mo磧iwo軼i ucz瘰zczania do niej dzieci ze specjalnymi potrzebami 篡wieniowymi, r騜nicuj帷 jad這spis wed逝g wymaga zdrowotnych wychowank闚.

BAZA  PRZEDSZKOLA

    W naszej plac闚ce znajduje si 7 sal dydaktycznych wyposa穎nych w nowoczesne, atestowane meble, dostosowane do wzrostu oraz potrzeb dzieci. Ka盥y oddzia posiada sprz皻 audio-wizualny wykorzystywany w trakcie zaj耩 dydaktycznych.

    Sala gimnastyczna naszego przedszkola jest du瘸 i jasna. Pozwala na swobodne prowadzenie zaj耩 ruchowych i rytmicznych, uroczysto軼i, organizowanie konkurs闚, przedstawie teatralnych, ciekawych spotka, wyst瘼闚 muzycznych. Sala wyposa穎na jest w nowy sprz皻 sportowy, pianino oraz sprz皻 nag豉郾iaj帷y.

    Sala do prowadzenia k馧 zainteresowa posiada dost瘼 do bie膨cej wody, co pozwala na  wykorzystywanie r騜norodnych materia堯w, narz璠zi i przybor闚 w trakcie zaj耩.

    Plac闚ka posiada te ma陰 sal do prowadzenia zaj耩 logopedycznych wyposa穎n w odpowiednie pomoce dydaktyczne.

    Pok鎩 nauczycielski zosta przystosowany do prowadzenia rad pedagogicznych, konferencji, szkole oraz warsztat闚 w ramach WDN – u.

    Plac zabaw jest wyposa穎ny w nowoczesny, atestowany sprz皻 do zabaw. Znajduj si na nim trzy piaskownice, w kt鏎ych jest zawsze czysty piasek. Piaskownice zabezpieczone s plandekami chroni帷ymi piasek przed zanieczyszczeniem. W ogrodzie przedszkolnym znajduje si g鏎ka oraz mini boisko do gry w pi趾. Drzewa rosn帷e na placu daj dzieciom cie i och這d w upalne dni.

    Patio obsiane zielon traw pozwala dzieciom w okresie wiosenno –letnim na relaks i odpoczynek. Mog tam dokonywa obserwacji przyrodniczych, gdy znajduje si tam r闚nie mini ogr鏚ek.

    Przedszkole posiada r闚nie zaplecze kuchenne wyposa穎ne w nowoczesny sprz皻, r闚nie zaplecze  administracyjne oraz sanitarne.

    Wizerunek przedszkola uleg du篡m przemianom w ostatnich pi璚iu latach funkcjonowania. Ca造 budynek od 鈔odka zosta gruntownie wyremontowany. Wymieniono pod這gi na hollach, wycyklinowano i polakierowano posadzki we wszystkich salach dydaktycznych i sali gimnastycznej. Wymieniono i zmodernizowano ca這軼iowo wyposa瞠nie placu zabaw w bezpieczny sprz皻. W chwili obecnej wymienione s ju wszystkie okna w budynku. Wszystkie sale dydaktyczne wyposa穎ne s w nowe meble. Szatnia dzieci璚a r闚nie zosta豉 wymieniona. Kuchnia, zmywalnia i zaplecze socjalne zosta造 zmodernizowane. Baza dydaktyczna zosta豉 wzbogacona i unowocze郾iona.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Wychowankowie maj w nauczycielach wsparcie, a ci zapewniaj ka盥emu dziecku podmiotowe traktowanie i dbaj o jego wszechstronny rozw鎩. Kadra pedagogiczna zna

potrzeby i zainteresowania wychowank闚 i posiada umiej皻no嗆 atrakcyjnego prowadzenia zaj耩. Konstruuje bogate oferty zabaw i zada, jest dobrze przygotowana merytorycznie i metodycznie. Stale poszukuje innowacyjnych rozwi您a, ma wysokie kwalifikacje i doskonali swoje umiej皻no軼i.

Nauczyciele ch皻nie wsp馧pracuj z rodzicami, uwzgl璠niaj ich potrzeby i oczekiwania. Anga簑j rodzic闚 do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice s naszymi sojusznikami, dlatego nasze dzia豉nia s sprz篹one.

Poszczeg鏊ne zespo造 zadaniowe monitoruj procesy zachodz帷e w przedszkolu i udoskonalaj je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i w豉snych do鈍iadcze. Nauczyciele wsp馧pracuj ze sob i prowadz zaj璚ia kole瞠雟kie, dziel si wiedz i do鈍iadczeniem w ramach WDN- u.

Pogodna atmosfera w przedszkolu i 篡czliwa kadra pedagogiczna umiej皻nie otaczaj opiek wszystkie dzieci.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSI:NI岊 NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela- wychowawcy podlega ocenie dyrektora. Badanie osi庵ni耩 nauczycieli dokonuje si na podstawie:

- ankiet

- rozm闚 z nauczycielami i rodzicami,

- obserwacji zaj耩, uroczysto軼i, program闚 artystycznych dzieci,

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiej皻no軼i, zachowa i postaw,

- analiz wytwor闚 prac dzieci,

-  obserwacj prowadzonej wsp馧pracy z rodzicami,

- lustracj sal, tablic, wystawek prac dzieci,

- arkuszy samooceny,

- analizy dokumentacji pedagogicznej,

- rozwoju zawodowego;
 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

D捫ymy do tego by dziecko ko鎍z帷e edukacj w naszym przedszkolu:

- by這 dobrze przygotowane do roli ucznia,

- radzi這 sobie z trudno軼iami i problemami,

- akceptowa這 zdrowy styl 篡cia,

- zna這 i respektowa這 normy spo貫czne,

- by這 tolerancyjne i otwarte wobec innych, odmiennych postaw i przekona,

- by這 ambitne, kreatywne i konsekwentne w swoich dzia豉niach,

- potrafi這 wyra瘸 w豉sne opinie,

-dba這 o w豉sne bezpiecze雟two i zdrowie,

- mia這 bogat wiedz o otaczaj帷ym 鈍iecie,

- podejmowa這 dzia豉nia tw鏎cze,

- mia這 鈍iadomo嗆 w豉snej to窺amo軼i.

 

ROK SZKOLNY 2012/ 2013

Wspieranie rodziny w procesie wychowawczym ma貫go dziecka. Kszta速owanie u dzieci poczucia  przynale積o軼i  spo貫cznej ( do rodziny), rozwijanie umiej皻no軼i spo貫cznych, kt鏎e s niezb璠ne w poprawnych relacjach z dzie熤i i doros造mi.
 

   „ DZIECKO CZΜNEK RODZINY I SPOΒCZNO列I PRZEDSZKOLNEJ”

 

„ Dzieci s wiosn rodziny

I spo貫cze雟twa nadziej,

Kt鏎a ci庵le kwitnie przysz這軼i,

Kt鏎a bez przerwy si otwiera.”

                                           J. P. II

Zadania:

1. Przygotowanie rodzic闚 i dzieci do nowego etapu w ich 篡ciu- PROGRAM ADAPTACYJNY „ PRZEKRACZAM PR笉 PRZEDSZKOLA”

2. Anga穎wanie rodzic闚 w sprawy przedszkola aby aktywnie uczestniczyli w jego 篡ciu- „ RODZINA I PRZEDSZKOLE- PROGRAM WSP茛PRACY Z RODZICAMI”

-w陰cza rodzic闚 do bie膨cego i perspektywicznego planowania pracy przedszkola, opiniowania i uk豉dania kalendarium uroczysto軼i,

- prowadzi pedagogizacj rodzic闚 poprzez organizowanie spotka warsztatowych, maj帷ych na celu wskazywanie metod nawi您ywania pozytywnych kontakt闚 z dzieckiem, u鈍iadamianie zagro瞠 wynikaj帷ych z zaniedbywania obowi您k闚 rodzicielskich, organizowanie k帷ika czytelniczego dla rodzic闚,

- wprowadzi rodzic闚 w 鈍iat wsp鏊noty przedszkolnej i szuka z nimi pola dla ich dzia豉,

- zapewni rodzicom mo磧iwo嗆 prze篡wania wraz z dzie熤i nastroju oczekiwania, przygotowywania i brania czynnego udzia逝 w uroczysto軼iach przedszkolnych,

- wypracowa nowatorskie  skuteczne sposoby porozumiewania si z rodzicami,

- systematycznie budowa wzajemne zaufanie: rodzice- pracownicy przedszkola,

- poszukiwa wraz z rodzicami nowych 廝鏚e dofinansowywania dzia豉lno軼i przedszkola.

3. Motywowanie dzieci do uczestniczenia w 篡ciu rodziny i przedszkola

 

Cele:

- stwarzanie warunk闚 organizacyjnych, wychowawczych oraz edukacyjnych do w豉軼iwej adaptacji dziecka w nowej rzeczywisto軼i przedszkolnej,

- zmniejszanie l瘯u rodzic闚 zwi您anego z konieczno軼i oddania dziecka pod opiek personelowi przedszkola,

- nawi您anie bliskiego kontaktu w relacjach nauczyciel- dziecko- rodzice,

- wdra瘸nie rodzic闚 do wsp馧pracy z przedszkolem poprzez umo磧iwienie im udzia逝 w tworzeniu im warunk闚 do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci,

- tworzenie partnerskich relacji z rodzicami,

- rozwijanie umiej皻no軼i spo貫cznych dzieci, kt鏎e s niezb璠ne w poprawnych relacjach z r闚ie郾ikami i doros造mi,

- anga穎wanie dzieci i rodzic闚 do udzia逝 w uroczysto軼iach o charakterze rodzinnym, w zaj璚iach otwartych,

- zach璚anie dzieci do wykonywania upomink闚 w celu sprawiania przyjemno軼i najbli窺zym.

 

Dzia豉nia:

1. Realizacja programu adaptacyjnego

    - przystosowanie dziecka do nowego 鈔odowiska,

    - przestrzeganie norm i zasad obowi您uj帷ych w grupie,

    - nabywanie umiej皻no軼i spo貫cznych,

    - bezstresowe rozstawanie si z rodzicami;

2. Wsp馧praca przedszkola z rodzicami

    - aktywne uczestniczenie rodzic闚 w 篡ciu przedszkola,

    - podejmowanie inicjatyw dotycz帷ych funkcjonowania przedszkola,

    - uczestniczenie rodzic闚 w r騜norodnych formach edukacyjnych proponowanych przez plac闚k,

    - poszukiwanie wraz z rodzicami nowych 廝鏚e dofinansowywania dzia豉lno軼i przedszkola;

3. Uczestniczenie dzieci w 篡ciu rodziny i przedszkola poprzez:

   - udzia w uroczysto軼iach rodzinnych i przedszkolnych,

   - pomoc w dekorowaniu sali przed uroczysto軼iami ,

   - wykonywanie upomink闚 dla cz這nk闚 rodziny, koleg闚 i personelowi przedszkola,

   - przygotowywanie inscenizacji i program闚 artystycznych;
 

Monitorowanie:

Dotyczy b璠zie przystosowanie dziecka do 鈔odowiska przedszkolnego, zaanga穎wania dzieci i rodzic闚 w 篡cie przedszkola.

Zostan zastosowane nast瘼uj帷e narz璠zia badawcze: ankieta, dokumenty i narz璠zia w豉sne nauczycielek, dokumentowane prace dzieci w r騜norodnych formach: materia造 reporta穎we ( zdj璚ia, filmiki).
 

Oczekiwane efekty:

- dziecko ch皻nie ucz瘰zcza do przedszkola i bez problemu rozstaje si z rodzicami,

- rodzice anga簑j si w 篡cie przedszkola,

- dzieci prezentuj swoje umiej皻no軼i plastyczne, wokalno- muzyczne, recytatorskie,

- ch皻nie dzieli si z rodzicami swoimi prze篡ciami z przedszkola, opowiada o cz這nkach swojej rodziny, o pracy rodzic闚,

- pe軟i rol gospodarza podczas uroczysto軼i przedszkolnych;

 

ROK SZKOLNY 2013/ 2014

Edukacja zdrowotna i aktywno嗆 ruchowa, odporno嗆 psychiczna i fizyczna warunkiem pomy郵nego procesu wychowawczego.

 

„ DBAM O SWOJE ZDROWIE I T坒YZN FIZYCZN” 

Doros造m si zdaje, 瞠 dzieci nie dbaj o zdrowie; dzieci zupe軟ie tak samo jak doro郵i chc by zdrowe i silne. 

Janusz Korczak

Zadania:

1. Stworzenie warunk闚 do kszta速owania zdrowego stylu 篡cia oraz harmonijnego rozwoju.

2. Aktywne wprowadzanie dzieci w zagadnienia bezpiecze雟twa i ochrony swojego zdrowia.

3. Poznawanie zagro瞠 cywilizacyjnych.

 

Cele:

-  kszta速owanie nawyk闚 i przyzwyczaje higieniczno- zdrowotnych,

- propagowanie zdrowego stylu 篡cia ( fizycznego, psychicznego)

- kszta速owanie umiej皻no軼i zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagra瘸j帷ych zdrowiu i 篡ciu,

- kierowanie si zasadami bezpiecze雟twa,

- kszta速owanie w豉軼iwej postawy wobec opieki zdrowotnej i dzia豉 profilaktycznych;

 

Dzia豉nia:

1. Propagowanie zdrowego stylu 篡cia w鈔鏚 dzieci i rodzic闚:

- prowadzenie bada diagnostycznych dotycz帷ych rozwoju dzieci,

- kszta速owanie poczucia odpowiedzialno軼i za zdrowie w豉sne i innych,

- promowanie zdrowia,

- korzystanie z pomocy specjalist闚 w zakresie promowania zdrowia ( nawi您anie wsp馧pracy z o鈔odkami zdrowia- przychodnie, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, specjali軼i korekty wad postawy),

- ukazanie rodzicom wsp馧czesnych zagro瞠 cywilizacyjnych- prowadzenie zdrowych posi趾闚, wkomponowanie w jad這spis owoc闚 i warzyw ,

- wdro瞠nie programu walki z oty這軼i utworzonego z inicjatywy Instytutu 砰wno軼i i 砰wienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczyg豉 w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. J霩efa Pi連udskiego w Warszawie- organizatora i beneficjenta projektu KIK/34 Zapobieganie nadwadze i oty這軼i oraz chorobom przewlek造m poprzez edukacj spo貫cze雟twa w zakresie 篡wienia i aktywno軼i fizycznej” w Szwajcarsko- Polskim Programie Wsp馧pracy ( SPPW).

Podj皻e dzia豉nia obj皻e b璠 honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej: Pani Minister Krystyny Szumilas.

2. Organizowanie systematycznej aktywno軼i fizycznej poprzez:

   - zach璚anie do r騜nych form ruchu,

   - zagwarantowanie czasu na spontaniczn zabaw,

   - ograniczanie czasu sp璠zanego przed komputerem i telewizorem,

   - dawanie przyk豉du i promowanie aktywnego trybu 篡cia;

3. Stosowanie r騜norodnych form i metod pracy przy odpowiednim doborze 鈔odk闚 do zdobywania do鈍iadcze w zakresie ruchu.

4. Stworzenie warunk闚 i zaplecza sprzyjaj帷ych spontanicznej i zorganizowanej aktywno軼i ruchowej:

   - wzbogacanie Sali gimnastycznej w sprz皻 sportowy

   - stosowanie ciekawych metod i form pracy z dzie熤i ( metoda Rudolfa Labana, Karola Orfa, A. M. Kniess闚, Weroniki Scherborne).

 

Monitorowanie:

Dotyczy b璠zie sposob闚 rozwijania aktywno軼i fizycznej dzieci oraz wyrabiania zdrowych nawyk闚 ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem r騜nych form ekspresji ruchowej i propagowanie zdrowego stylu 篡cia.

Wykorzystane zostan narz璠zia: ankieta dla nauczycieli i rodzic闚, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne, analiza dokument闚 oraz narz璠zia w豉sne nauczycielek.

 

Oczekiwane efekty:

- dzieci ch皻nie dbaj o swoje zdrowie i orientuj si w zasadach zdrowego 篡wienia,

- aktywnie uczestnicz we wszystkich  proponowanych r騜nego rodzaju formach ruchu,

- wykazuj du膨 sprawno嗆 fizyczn, wykorzystuj帷 w czasie 獞icze ruchowych sprz皻 , przyrz康y i przybory sportowe.

 

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Wychowanie patriotyczne jako wyraz przywi您ania do kraju pochodzenia, jak r闚nie do Europy jako ojczyzny ojczyzn, zapewniaj帷e przy tym ka盥emu z pa雟tw zjednoczonej Europy i jej obywatelom- suwerenno嗆 i odr瑿no嗆 narodow.

 

„ DZIECKO JAKO MIESZKANIEC PODLASIA, POLSKI I ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

 

Ojczyzn  ma貫go dziecka jest najpierw jego rodzinny dom- matka, ojciec, starszy brat, bliskie i znajome sprz皻y, drzewa za oknem, zapach ziemi na wiosn, 酥iew ptak闚, ch這dna wilgo trawy w ogrodzie, ulice i przedszkole, potem wie lub miasto. Z tych pierwszych wra瞠 i spostrze瞠- jak z kolorowej mozaiki- powstaje obraz kraju. I niepostrze瞠nie znane z dzieci雟twa lasy i pola staj si najbardziej swojskim krajobrazem, najpi瘯niejszym ze wszystkich cud闚 鈍iata, prawdziw ojczyzn, do kt鏎ej si t瘰kni i powraca z ulg.

      Hanna Raty雟ka

Zadania:

1. Wprowadzenie dzieci w 鈍iat warto軼i estetycznych rozwijanie umiej皻no軼i wypowiadania si poprzez muzyk, ma貫 formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

2. Wprowadzanie dziecka w obszary, kt鏎e pozwalaj mu uczestniczy w poznawaniu swojej ojczyzny, regionu, tradycji narodowych- „ TRADYCJE W POLSKIM DOMU”, „ PODLASIE- M粑  MAΧ 名IAT”- PROGRAMY AUTORSKIE.

3. Wdra瘸nie procedur prowadz帷ych do nadania nazwy plac闚ce, charakterystycznej, rozpoznawalnej, typowej dla naszego przedszkola, kt鏎a zintegruje 鈍iat dziecka z najbli窺zym otoczeniem.

Cele:

- kszta速owanie poczucia przynale積o軼i narodowej poprzez poznawanie legend, wierze ludowych, tradycji’

- kszta速owanie postawy patriotycznej w kontek軼ie to窺amo軼i narodowej i regionalnej oraz r闚no軼i wszystkich ludzi bez wzgl璠u na kolor sk鏎y, przynale積o嗆 narodow i religijn,

- wyra瘸nie siebie poprzez dzia豉lno嗆 plastyczn, muzyk, ruch, s這wo i 酥iew,

- kszta速owanie kultury wsp馧篡cia i wsp馧dzia豉nia w grupie,

- przybli瞠nie kultury i sztuki naszego miasta i regionu,

- kszta速owanie poczucia przynale積o軼i do w豉snej plac闚ki, do miejsca, w kt鏎ym si znajduje,

- promowanie dzia豉 w 鈔odowisku lokalnym, upowszechnianie wiedzy o dzia豉lno軼i przedszkola,

- uzyskanie swoistej indywidualno軼i i to窺amo軼i wyr騜niaj帷ej przedszkole spo鈔鏚 innych plac闚ek.

 

Dzia豉nia:

- manifestowanie udzia逝 w 鈍i皻ach i uroczysto軼iach poprzez aktywne propagowanie polskich zwyczaj闚 i obrz璠闚, a przez to kszta速owanie poczucia przynale積o軼i do ma貫j spo貫czno軼i grupowej, przedszkolnej, regionu i kraju,

- stwarzanie okazji do kszta速owania to窺amo軼i narodowej i kulturowej opartej na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu poprzez:

  a) organizowanie spotka z tw鏎cami ludowymi, pisarzami,

  b) uczestniczenie w spotkaniach z artystami Filharmonii Bia這stockiej i Opery Podlaskiej

  c) wycieczki do Skansenu Wsi Podlaskiej,

  d) poznanie narodowych i regionalnych ta鎍闚,

  e) s逝chanie legend i poda,

  f) poznanie przys堯w ludowych nawi您uj帷ych do tradycji i p鏎 roku,

  g) poznanie tradycyjnego rzemios豉 i sztuki ludowej,

  h) udzia w uroczysto軼iach przedszkolnych o charakterze patriotycznym;

- zorganizowanie „Dnia Patrioty” i quizu „Co wiem o Polsce?”

  i) ustalenie (wy這nienie) nazwy dla plac闚ki w drodze konkursu,

  j) przygotowanie uroczysto軼i w zwi您ku z nadaniem nazwy.

 

Monitorowanie:

Dotyczy b璠zie sposob闚 rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywno軼i dziecka ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem r騜nych form pracy.

Zastosowane zostan nast瘼uj帷e narz璠zia: ankieta do rodzic闚, arkusze diagnostyczne, arkusze obserwacji, wyniki podsumowuj帷e konkursy wiadomo軼i i umiej皻no軼i dzieci, wytwory prac dzieci.

 

Oczekiwane efekty:

- dziecko nabywa postawy patriotycznej,

- ch皻nie uczestniczy w uroczysto軼iach i konkursach,

- jest otwarte wobec ludzi r騜nych ras i narodowo軼i oraz przekona religijnych,

- zna kultur i sztuk swojego regionu i ojczyzny,

- dziecko uto窺amia si ze swoim przedszkolem,

- tworzy przyjazny wizerunek,

- uto窺amia nazw przedszkola z miejscem, w kt鏎ym si znajduje,

- wynosi dobre wspomnienia z pobytu w przedszkolu.

 

PODNOSZENIE EFEKT紟 PRACY PEDAGOGICZNEJ

- wdro瞠nie wewn徠rzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, kt鏎y sprawi, 瞠 wizja przedszkola b璠zie bliska nauczycielom i dzieciom,

- wdra瘸nie w豉snych program闚 autorskich i ewaluowania ju istniej帷ych,

- wprowadzanie r騜norodnych innowacji pedagogicznych wyr騜niaj帷ych przedszkole w 鈔odowisku,

- motywowanie kadry przedszkolnej do uzyskiwania wy窺zych stopni awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i upowszechniania tych osi庵ni耩,

- wzbogacanie bazy samokszta販enia poprzez nowo軼i literatury pedagogicznej, czasopisma,

- otoczenie opiek nauczycieli m這dych, z kr鏒kim sta瞠m zawodowym,

- podejmowanie dzia豉 w kierunku zmniejszania efekt闚 „ wypalenia zawodowego” w鈔鏚 nauczycieli z d逝gim sta瞠m zawodowym, poprzez organizacj szkole wewn皻rznych;

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

- uczyni z przedszkola plac闚k o鈍iatow otwart dla okolicznych mieszka鎍闚,

organizowa na terenie przedszkola imprezy, spotkania, festyny,

- uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz innych,

- kontynuowa i rozszerza wsp馧prac z innymi plac闚kami w celu promowania i wymiany do鈍iadcze,

-  zaprasza uczni闚 nauczania zintegrowanego w celu promowania pracy plac闚ki i wymiany do鈍iadcze mi璠zy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej,

- kontynuowa i rozszerza udzia w konkursach wewn徠rz przedszkolnych  i miejskich,

-  podj望 wsp馧prac z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bli窺zego poznania dorobku kulturowego regionu;

 

 

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

- prezentowa 篡czliw postaw wobec klient闚 plac闚ki przez wszystkich pracownik闚 przedszkola,

- dba o dobr opini przedszkola w 鈔odowisku lokalnym,

- organizowa uroczysto軼i mi璠zy przedszkolne,

- prowadzi i urozmaica stron internetow w aktualne wydarzenia plac闚ki,

- zabiega o notatki prasowe dotycz帷e istotnych wydarze z 篡cia przedszkola,

- prezentowa wydarzenia maj帷e miejsce w przedszkolu w miejscowych mediach,

- poszerza oferty zaj耩 dodatkowych,

-upowszechnia informacje o przedszkolu ( folder, gad瞠ty z nadrukiem, logo przedszkola itp.),

- uroczyste nadanie nazwy plac闚ce,

- dba o estetyk otoczenia wewn徠rz i na zewn徠rz budynku;

 

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 Dziecko jest:

-ciekawe 鈍iata,

- radosne,

- aktywnie uczestniczy w 篡ciu przedszkola,

- tw鏎cze i samodzielne w aktywno軼i zabawowej i edukacyjnej podejmowanej
   na rzecz w豉snego rozwoju,

- uczciwe i prawdom闚ne,

- odpowiedzialne i obowi您kowe,

- kulturalne i tolerancyjne,

- 鈍iadome zagro瞠 cywilizacyjnych.

 

 

DALSZA PRACA NAD NASZ KONCEPCJ, EWALUACJA KONCEPCJI

- ka盥y pracownik pedagogiczny i obs逝gi zna koncepcj,

- zmiany w tek軼ie b璠 nanoszone przy udziale ca貫go zespo逝 pedagogicznego

- po zako鎍zeniu ka盥ego roku nast徙i sprawdzenie realizacji cel闚, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaanga穎wania odpowiedzialnych os鏏,

- po zako鎍zeniu realizacji ca貫j koncepcji nast徙i ocena efekt闚 realizacji koncepcji, wysnute zostan wnioski do planowania pracy w latach nast瘼nych,

- rodzice zapoznaj si z koncepcj przez stron internetow, mog r闚nie wyra瘸 opinie i wnioskowa o zmiany w koncepcji.

                                                   Opracowa造: A. Tkaczyk

                                                                           mgr E. Neczyperowicz
 

Zatwierdzono do realizacji Uchwa陰 Nr 5/12 Rady Pedagogicznej PS nr 79
z dn. 13.09.2012r.