Przedszkole Samorz康owe nr 79

"Konwaliowy Zak徠ek"

w Bia造mstoku

ul. Konwaliowa 8, 15 - 674 Bia造stok

 

MENU G紟NE
 Strona g堯wna
 O nas
 Statut
 Koncepcja
 Regulaminy
 Rekrutacja
 Kadra
 Zaj. dodatkowe
 Rada Rodzic闚
 Dla rodzic闚

 Aktualno軼i

- 2017/2018
 

 Publikacje
 Og這szenia
 Kontakt

 

JUBILEUSZ

25 - lecia

 

GO列IE
 

Jeste naszym

go軼iem

 

 
autor i redaktor:
Gra篡na Danielczyk

                
 

KONCEPCJA ROZWOJU

PRZEDSZKOLA SAMORZ.OWEGO NR 79

,,KONWALIOWY ZAK﹗EK’’

W BIAΧMSTOKU

NA LATA 2015 – 2018

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych

w aktach prawnych: ustawie o systemie o鈍iaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,

w tym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

   Podstawa prawna:

·         Rozporz康zenie MEN z dnia 7 pa寮ziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168. poz. 1324)

·         Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie o鈍iaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458)

·         Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4 poz. 17)

·         Statut Przedszkola Samorz康owego nr 79 w Bia造mstoku uchwalony przez Rad Pedagogiczn

 

  MISJA  PRZEDSZKOLA

  Nasze przedszkole to miejsce, w kt鏎ym panuje pozytywny i ciep造 klimat.

- Pomaga dzieciom pokonywa trudno軼i i umo磧iwia poznawanie zasad bezpiecze雟twa.

- Proponuje zdrowy i aktywny tryb 篡cia.

- Zach璚a do zdobywania nowych do鈍iadcze i odnoszenia sukces闚.

- Zapewnia dobrze zorganizowane atrakcyjne zaj璚ia w dobrze wyposa穎nym, bezpiecznym otoczeniu.

- Kszta速uje postawy moralne i proekologiczne.

- Wsp馧pracuje z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym w celu zaspokojenia potrzeb wychowank闚.

- Wspiera dzia豉nia wychowawcze i edukacyjne rodzic闚.

- Pe軟i funkcje opieku鎍ze, wychowawcze i kszta販帷e.

- Przestrzega zasad wynikaj帷ych z Konwencji Praw Dziecka.

 

WIZJA  PRZEDSZKOLA  

- W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaanga穎wana
i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

- Wszyscy przestrzegaj tu praw dziecka i dbaj o skuteczn komunikacj interpersonaln.

- Umo磧iwiaj wyr闚nywanie szans edukacyjnych wychowankom i przygotowuj ich do podj璚ia nauki w szkole.

- Dzia豉nia plac闚ki ukierunkowane s na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozw鎩.

- Rodzice s partnerami uczestnicz帷ymi w 篡ciu przedszkola.

- Uwzgl璠niamy potrzeby 鈔odowiska lokalnego.

- Promujemy swoje osi庵ni璚ia i dbamy o dobr opini w tym 鈔odowisku.

- Gwarantujemy wysok jako嗆 pracy przedszkola poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, program闚 i nowatorskich rozwi您a.

- Plac闚ka jest bezpieczna, przyjazna dzieciom i rodzicom, otwarta na ich potrzeby.

 

NASZE PRZEDSZKOLE

      Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu mieszkaniowym ,,Zielone Wzg鏎za’’. Mie軼i si w du篡m, wolno stoj帷ym, jednopi皻rowym budynku. Atutem przedszkola s jasne, bardzo du瞠 sale zaj耩, sala gimnastyczna, przestronne hole i bardzo du篡, pi瘯nie obsadzony drzewami, krzewami oraz kwiatami ogr鏚 przedszkolny. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposa穎ny w bezpieczny, atestowany sprz皻 do zabaw. Przedszkole posiada patio, kt鏎e s逝篡 do zabaw relaksacyjnych oraz s逝chania bajek w okresie wiosenno – letnim. Ogr鏚ek wykorzystywany jest do przeprowadzania do鈍iadcze oraz obserwacji przyrodniczych.   Plac闚ka jest po這穎na z dala od ruchliwej ulicy. S御iaduje z blokami, w kt鏎ych mieszka wi瘯szo嗆 naszych wychowank闚. Urbanizacja osiedla pozwala na organizowanie ciekawych i bezpiecznych spacer闚. Bliskie s御iedztwo szko造, przedszkoli, przychodni , biblioteki ,klubu osiedlowego ,,Kaktus’’, komisariatu policji, sklep闚, zak豉d闚 us逝gowych sprzyja organizowaniu ciekawych wycieczek oraz wsp馧pracy ze 鈔odowiskiem lokalnym.

    W przedszkolu funkcjonuje 7 oddzia堯w, w kt鏎ych przebywaj dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pochodzenie spo貫czne dzieci jest zr騜nicowane. Plac闚ka stwarza mo磧iwo軼i ucz瘰zczania do niej dzieci ze specjalnymi potrzebami 篡wieniowymi, r騜nicuj帷 jad這spis wed逝g wymaga zdrowotnych wychowank闚.  W naszej plac闚ce znajduje si 7 sal dydaktycznych wyposa穎nych w nowoczesne, atestowane meble, dostosowane do wzrostu oraz potrzeb dzieci. Ka盥y oddzia posiada sprz皻 audio-wizualny wykorzystywany w trakcie zaj耩 dydaktycznych.

    Sala gimnastyczna naszego przedszkola jest du瘸 i jasna. Pozwala na swobodne prowadzenie zaj耩 ruchowych i rytmicznych, uroczysto軼i, organizowanie konkurs闚, przedstawie teatralnych, ciekawych spotka, wyst瘼闚 muzycznych. Sala wyposa穎na jest w nowy sprz皻 sportowy, nag豉郾iaj帷y oraz kompletny sprz皻 do prezentacji multimedialnych z nowoczesnym  automatycznym ekranem, jak r闚nie pianino.  

    Sala do prowadzenia k馧 zainteresowa posiada dost瘼 do bie膨cej wody, co pozwala na  wykorzystywanie r騜norodnych materia堯w, narz璠zi i przybor闚 w trakcie zaj耩.

    Plac闚ka posiada te ma陰 sal do prowadzenia zaj耩 logopedycznych wyposa穎n w odpowiednie pomoce dydaktyczne.

    Pok鎩 nauczycielski zosta przystosowany do prowadzenia rad pedagogicznych, konferencji, szkole oraz warsztat闚 w ramach WDN – u.

    Plac zabaw jest wyposa穎ny w nowoczesny, atestowany sprz皻 do zabaw. Znajduj si na nim trzy piaskownice, w kt鏎ych jest zawsze czysty piasek. Piaskownice zabezpieczone s plandekami chroni帷ymi piasek przed zanieczyszczeniem. W ogrodzie przedszkolnym znajduje si g鏎ka oraz mini boisko do gry w pi趾. Drzewa rosn帷e na placu daj dzieciom cie i och這d w upalne dni.

    Patio obsiane zielon traw pozwala dzieciom w okresie wiosenno –letnim na relaks i odpoczynek. Mog tam dokonywa obserwacji przyrodniczych, gdy znajduje si tam r闚nie mini ogr鏚ek.

    Przedszkole posiada r闚nie zaplecze kuchenne wyposa穎ne w nowoczesny sprz皻, r闚nie zaplecze  administracyjne oraz sanitarne.

    Wizerunek przedszkola uleg du篡m przemianom w ostatnich  latach funkcjonowania. Ca造 budynek od 鈔odka zosta gruntownie wyremontowany. Wymieniono pod這gi na hollach, wycyklinowano i polakierowano posadzki we wszystkich salach dydaktycznych i sali gimnastycznej. Wymieniono i zmodernizowano ca這軼iowo wyposa瞠nie placu zabaw w bezpieczny sprz皻. W chwili obecnej wymienione s ju wszystkie okna w budynku. Rozpocz皻o wymian drzwi wewn皻rznych w salach zaj耩. Wszystkie sale dydaktyczne wyposa穎ne s w nowe meble. Szatnia dzieci璚a r闚nie zosta豉 wymieniona. Kuchnia, zmywalnia i zaplecze socjalne zosta造 zmodernizowane. Baza dydaktyczna zosta豉 wzbogacona i unowocze郾iona.

      W czerwcu 2015 roku nasze przedszkole obchodzi這 jubileusz 25-lecia powstania plac闚ki.  Zaproszono wielu znakomitych go軼i, dzieci wraz z rodzicami zaprezentowa造 si w repertuarze s這wno-muzycznym. Zosta wydany kalendarz 軼ienny na t uroczysto嗆. Przedszkole otrzyma這 nazw „ Konwaliowy Zak徠ek”.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

- Ma mo磧iwo嗆 indywidualnego rozwoju.

- Czuje si bezpiecznie i ch皻nie ucz瘰zcza do plac闚ki.

- Jest weso貫 i otwarte.

- Jest ciekawe poznawczo i tw鏎czo, ch皻nie podejmuje nowe wyzwania.

- Dostrzega potrzeby swoje i innych.

- Zna swoje prawa i obowi您ki.

- Osi庵a dojrza這嗆 szkoln.

- Poznaje swoje najbli窺ze 鈔odowisko.

- Rozwija zainteresowania i talenty.

- Jest 鈍iadomym cz這nkiem 鈔odowiska przedszkolnego i rodziny.

 

RODZIC W NASZYM PRZEDSZKOLU

- Bierze czynny udzia w 篡ciu plac闚ki.

- Wsp馧pracuje z pracownikami przedszkola.

- Otrzymuje rzeteln i obiektywn informacj o post瘼ach i niepowodzeniach dziecka.

- Jest partnerem w tworzeniu klimatu i dzia豉lno軼i plac闚ki.

- Czuje si wsp馧odpowiedzialny za prawid這wy rozw鎩 wychowank闚.

 

NAUCZYCIEL W NASZYM PRZEDSZKOLU

-Aktywnie realizuje cele i zadania przedszkola zgodnie z prawem o鈍iatowym
i dokumentami plac闚ki.

- Wspiera wszechstronny rozw鎩 psychofizyczny dziecka.

- Stosuje nowatorskie metody pracy.

- Tworzy i realizuje w豉sne programy.

- Stale poszukuje innowacyjnych rozwi您a.

- Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i wzbogaca warsztat pracy.

- Dzieli si wiedz i do鈍iadczeniem z innymi nauczycielami.

- Monitoruje efektywno嗆 w豉snej pracy.

- Wsp馧pracuje z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym.

- Pozyskuje rodzic闚 do dzia豉 na rzecz przedszkola.

- Poszukuje partner闚 i przyjaci馧 plac闚ki.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

  Nasz absolwent jest:

- Dobrze przygotowany do podj璚ia nauki w szkole.

- Ambitny, kreatywny i konsekwentny w swoich dzia豉niach.

- Ch皻nie podejmuje dzia豉nia tw鏎cze i rozwija swoje talenty.

- Jest kulturalny, stosuje normy wsp馧篡cia spo貫cznego.

- Potrafi kontrolowa swoje emocje i radzi sobie w sytuacjach trudnych.

- Stosuje zasady bezpiecze雟twa oraz dba o w豉sne zdrowie i t篹yzn fizyczn.

- Posiada bogat wiedz o 鈔odowisku, jego zasobach i ochronie,

  stosuj帷 t wiedz w praktyce.

- Odr騜nia dobro od z豉, jest tolerancyjny wobec odmienno軼i innych ludzi,

   respektuje ich prawa.

- Ma 鈍iadomo嗆 w豉snej to窺amo軼i i poczucie bycia Europejczykiem.

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy s nowoczesne i zapewniaj wychowankom

atrakcyjny, tw鏎czy i aktywny spos鏏 na osi庵anie sukces闚 rozwojowych.

S to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

  1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych do鈍iadcze,

- metoda kierowania w豉sn dzia豉lno軼i dziecka,

- metoda zada stawianych dziecku,

- metoda 獞icze utrwalaj帷ych.

  1. Metody ogl康owe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przyk豉d nauczyciela,

- udost瘼nianie sztuki (dzie豉 plastyczne, przedstawienia teatralne,

   ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

  1. Metody s這wne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- obja郾ienia i instrukcje,

- sposoby spo貫cznego porozumiewania si,

- metody 篡wego s這wa.

  1. Nowatorskie metody pracy:  

- Metoda ilustrowanych opowiada

- Techniki parateatralne

- Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczy雟kiej – dzieci璚a matematyka

- Ruch Rozwijaj帷y Weroniki Sherborne

- Opowie嗆 ruchowa

- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagog闚 i Animator闚 ,,Klanza”

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- Gimnastyka ekspresyjna K. Orffa, R. Labana

- Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniess闚

- metody aktywizuj帷e

- zabawy fundamentalne

- Relaksacja

- Bajkoterapia

- Zabawy paluszkowe

- Drama

- Pantomima

- Burza m霩g闚

 PROGRAMY AUTORSKIE

- Program adaptacyjny ,,Przekraczam pr鏬 przedszkola’’
  /J.Oko這wicz ,E.Neczyperowicz, K.Dembowska/

- Program wsp馧pracy z rodzicami ,,Rodzina i przedszkole’’ /I. Radzaj/

- ,,Tradycje w polskim domu’’ /E.Neczyperowicz/

- ,,Podlasie – m鎩 ma造 鈍iat’’ /G. Danielczyk/

- Program wychowawczy /D.Wiechnik/

- Program Edukacji Ekologiczno- Przyrodniczej „Spotkania z Przyrod”
  /
R. Stachurska, M.Kuba/

- „Znamy swoje prawa- przedszkolaki poznaj prawa dziecka”
  /T. Puci這wska, M. Tofi這/

- „Z nutkami przez 鈍iat”- program K馧ka Taneczno- Muzycznego „Konwaliowe Nutki”
   /B.Siwicka/

 

UROCZYSTO列I:

- ,,Festiwal piosenek dla Pani Jesieni’’

- ,,Pasowanie na przedszkolaka’’

- Uroczysto嗆 z okazji KEN

- Akademia z okazji 安i皻a Niepodleg這軼i

- ,,Miko豉jki’’

- Zabawa karnawa這wa

- ,,Walentynki’’

- ,,Powitanie wiosny’’

- Uroczyste po瞠gnanie starszak闚

- ,,Festyn rodzinny’’

 

  ROK  SZKOLNY 2015/ 2016

,,PRZEDSZKOLAK – MAΧM CZYTELNIKIEM ’’

„KOCHAJCIE KSI*KI. ONE UxTWIAJ WAM 玆CIE, PO PRZYJACIELSKU POMOG ZORIENTOWA SI W PSTREJ I BURZLIWEJ GMATWANINIE MY印I, UCZU I ZDARZE. ONE NAUCZ WAS USZANOWA CZΜWIEKA I SAMYCH SIEBIE, ONE USKRZYDL ROZUM I SERCE UCZUCIEM MIΜ列I DLA 名IATA /MAKSYM GORKI/

            Zadania:

1)    Kszta速owanie emocjonalnego stosunku do ksi捫ki jako 廝鏚豉 wiedzy i prze篡.

2)    Rozwijanie zainteresowa  ksi捫k.

3)    Tworzenie warunk闚 i dostarczanie okazji do kszta速owania postaw czytelniczych
u dzieci.

4)    Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podj璚ia trudu nauki czytania.

 

Cele:

- zach璚anie do codziennego kontaktu z ksi捫k, tworzenie k帷ik闚 czytelniczych
  w przedszkolu i w domu,

- stymulowanie tw鏎czej aktywno軼i i dzieci璚ej ekspresji scenicznej dzieci,

- 獞iczenie pami璚i, dykcji podczas recytacji oraz gry teatralnej,

- zach璚anie do udzia逝 w spektaklach teatralnych,

- rozwijanie umiej皻no軼i budowania d逝窺zych wypowiedzi.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

- interesuj si ksi捫k, zawartymi w niej: tekstem, literami oraz ilustracjami,

- znaj utwory literackie dla dzieci i potrafi recytowa niekt鏎e z nich,

- potrafi wymieni kilku autor闚 ksi捫ek dla dzieci,

- systematycznie korzystaj z k帷ik闚 ksi捫ki,

- wiedz, 瞠 nale篡 szanowa ksi捫ki i stosuj t wiedz w praktyce,

- s wraz z rodzicami czytelnikami osiedlowej biblioteki,

- potrafi konstruowa d逝窺ze wypowiedzi na temat czytanej literatury,

- potrafi uwa積ie s逝cha tekst czytany,

- wzbogaci造 zas鏏 s這wnictwa oraz wra瞠nia i doznania estetyczne,

- stymuluj rozw鎩 mowy podejmuj帷 dzia豉lno嗆 czytelnicz,

- potrafi wcieli si w bohater闚 bajek wsp馧dzia豉j帷 w zespo豉ch i dobieraj帷 role podczas zabaw teatralnych,

- staj si wra磧iwymi odbiorcami literatury dzieci璚ej, pojawiaj si u nich uczucia 篡czliwo軼i, sympatii i wsp馧czucia dla ludzi i zwierz徠,

- czerpi rado嗆, odczuwaj przyjemno嗆 i zadowolenie z obcowania z literatur dzieci璚 i jej bohaterami.

 

,,PRZEDSZKOLAK – MATEMATYKIEM’’

MATEMATYKA ZAWIERA W SOBIE NIE TYLKO PRAWD, ALE I NAJWY特ZE PI艼NO

                                                                                                                         /BERTRAND RUSSEL/

 

Zadania:

1)    Stwarzanie sytuacji do osi庵ania indywidualnych sukces闚.

2)    Rozszerzanie mo磧iwo軼i umys這wych, kszta速uj帷ych matematyczne ukierunkowania.

3)    Organizowanie warunk闚 do rozwijania pami璚i, logicznego my郵enia,
zdolno軼i kojarzenia i skupiania uwagi

 

Cele:

- rozwijanie umiej皻no軼i interpersonalnych,

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych do podejmowania dzia豉 matematycznych,

          - rozwijanie zainteresowa matematycznych,

          - kszta速owanie odporno軼i emocjonalnej,

- wzmacnianie potencja逝 tw鏎czego,

- rozszerzanie mo磧iwo軼i umys這wych.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

- aktywnie i samodzielnie uczestnicz w dzia豉niach z zakresu edukacji matematycznej,

- respektuj umowy dotycz帷e wykonywania poszczeg鏊nych czynno軼i matematycznych,

-  potrafi wsp馧dzia豉 w zabawach matematycznych,

- ucz si wytrwa這軼i w wykonywaniu zada, wiedz jak nale篡 dzia豉 i wsp馧pracowa w zespole,

- my郵 logicznie i samodzielnie,

- potrafi nabyte umiej皻no軼i zastosowa w praktycznym dzia豉niu.

 

 

            ROK SZKOLNY 2016/2017

,,PRZEDSZKOLAK – CZΜNKIEM SPOΒCZNO列I REGIONALNEJ’’

OJCZYZN KA浴EGO DZIECKA JEST NAJPIERW JEGO RODZINNY DOM-MATKA, OJCIEC, STARSZY BRAT, BLISKIE I ZNAJOME SPRZ邛Y, DRZEWA ZA OKNEM, ZAPACH ZIEMI NA WIOSN, 同IEW PTAK紟, CHΜDNA WILGO TRAWY W OGRODZIE, ULICE I PRZEDSZKOLE, POTEM WIE LUB MIASTO. Z TYCH PIERWSZYCH WRA浩 I SPOSTRZERZE- JAK Z KOLOROWEJ MOZAIKI- POWSTAJE OBRAZ KRAJU. I NIEPOSTRZE浩NIE ZNANE Z DZIECI垶TWA LASY I POLA STAJ SI NAJBARDZIEJ SWOJSKIM KRAJOBRAZEM, NAJPI艼NIEJSZYM ZE WSZYSTKICH CUD紟 名IATA, PRAWDZIW OJCZYZN, DO KT紑EJ SI T邘KNI I POWRACA Z ULG.

                                                                                                                                               /HANNA RATY垶KA/

Zadania:

1)    Wprowadzenie dziecka w obszary, kt鏎e pozwalaj mu uczestniczy
w poznawaniu swojego regionu, sztuki, kultury i tradycji.

2)    Stwarzanie okazji do kszta速owania to窺amo軼i narodowej i kulturowej
opartej na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu.

3)    Manifestowanie udzia逝 w 鈍i皻ach i uroczysto軼iach regionalnych
poprzez aktywne propagowanie zwyczaj闚 i obrz璠闚.

 

Cele:

- zapoznanie z histori i legendami naszego miasta i regionu,

- przybli瞠nie kultury i sztuki naszego miasta i regionu,

- kszta速owanie postawy patriotycznej w kontek軼ie to窺amo軼i regionalnej,

- uczenie tolerancji wobec ludzi o odmiennym kolorze sk鏎y, innej narodowo軼i i religii.

              Oczekiwane efekty:

Dzieci:

- s逝chaj regionalnych utwor闚 muzycznych,

- potrafi zata鎍zy niekt鏎e ta鎍e regionalne oraz znaj stroje ludowe,

- tworz prace plastyczne inspirowane sztuk ludow,

- odczuwaj rado嗆 podczas kontaktu ze sztuk,

- s dumne z przynale積o軼i do grupy regionalnej,

- znaj legendy i podania zwi您ane z regionem,

- wiedz, jak wygl康ali ludzie oraz ich domostwa sprzed wielu lat,

- rozpoznaj tradycje i zwyczaje ludowe zwi您ane ze 鈍i皻ami,

- bior udzia w konkursach i przegl康ach ludowych,

- poznaj regionalne instytucje promuj帷e dzia豉lno嗆 kulturaln,

- s otwarte wobec ludzi r騜nych ras i narodowo軼i oraz przekona religijnych.

 

 

              ROK  SZKOLNY 2017/2018

,,PRZEDSZKOLAK – MAΧM EKOLOGIEM’’

NIKT NIE MA WxSNO列I WSCHODU SΜ哸A, KT紑Y ZACHWYCI NAS PEWNEGO WIECZORU/…/TAK SAMO NIKT NIE MO浩 MIE NA WxSNO汎 POCHMURNEGO POPOΣDNIA I DESZCZU DZWONI。EGO O SZYBY/…/ANI TE MAGICZNEJ CHWILI, GDY FALA MORSKA ROZBIJA SI O SKAΧ. NIKT NIE MO浩 MIE NA WxSNO汎 TEGO, CO NA ZIEMI NAJPI艼NIEJSZE, ALE KA浴Y TO MO浩 POZNA I POKOCHA.

                                                                                                                                          /PAULO COELHO/

 

Zadania:

1)    U鈍iadomienie dzieciom konieczno軼i ochrony 鈔odowiska przyrodniczego,
jako niezb璠nego elementu naszego otoczenia.

2)    Zwracanie uwagi na pi瘯no naturalnego krajobrazu w zale積o軼i od p鏎 roku
oraz regionu Polski.

3)    Zapoznanie z dzia豉lno軼i niekt鏎ych instytucji zajmuj帷ych si obron
i ochron przyrody.

4)    Poznanie zagro瞠, jakie niesie ze sob dzia豉lno嗆 cz這wieka doprowadzaj帷
do degradacji naturalnego 鈔odowiska.

 

Cele:

- podnoszenie 鈍iadomo軼i ekologicznej dzieci oraz ich rodzic闚,

- zach璚anie do brania udzia逝 w akcjach chroni帷ych 鈔odowisko,

- przyswojenie podstawowych zasad ochrony naturalnych zasob闚 oraz przyrody,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialno軼i za stan 鈔odowiska naturalnego,

- pog喚bianie wiadomo軼i na temat fauny i flory 篡j帷ej na naszej planecie.

 

Oczekiwane efekty:

  Dzieci:

- s 鈍iadome zagro瞠 wynikaj帷ych z dzia豉lno軼i cz這wieka,

- bior udzia z rodzicami w akcjach ekologicznych,

- rozpoznaj r騜ne 鈔odowiska przyrodnicze,

- potrafi wymieni niekt鏎e zagro穎ne gatunki ro郵in i zwierz徠,

- rozumiej celowo嗆 dzia豉lno軼i niekt鏎ych instytucji i organizacji ekologicznych,

- rozpoznaj pory roku po charakterystycznych zjawiskach atmosferycznych

  oraz stanie przyrody.

- rozumiej konieczno嗆 ochrony 鈔odowiska,

„NIE WPAJAJCIE DZIECIOM MARTWEJ WIEDZY, ALE DAWAJCIE PEWIEN STYL

MY印ENIA, KT紑Y POZWOLI UJ﹉ ISTOT RZECZY”

/ANTOINE DE SAINT- EXUPERY/

 

 

                                           Opracowa造:  Anna Tkaczyk

                                                                            mgr El瘺ieta Neczyperowicz